Honing Wondzorg

Published Dec 10, 23
7 min read


I ndien de vaste verpleegkundige ook de referentieverpleegkundige inzake wondzorg is, moet geen extern advies gevraagd worden, indien er progressieve verbetering van de wonde is, aangetoond door een foto (advacyn wondzorg). 3 De verstrekking toezicht op verband zonder verbandwissel kan gebruikt worden wanneer een effectieve verbandwissel niet nodig is. Zij kan tijdens dezelfde verzorgingsdag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen eenvoudige wondzorg, complexe wondzorg en het honorarium voor de aanwezigheid van de vaste verpleegkundige bij het bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg

14 4 De verstrekking eenvoudige stomazorg is de hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is. Deze verzorging kan zowel door een verpleegkundige als een zorgkundige worden uitgevoerd binnen de grenzen van hun bevoegdheden - advacyn wondzorg. 5 De verstrekking complexe stomazorg is de verzorging van een stoma waarbij wondzorg noodzakelijk is

Om deze verstrekking aan te vragen richt de verpleegkundige een aanvraag aan de adviserend geneesheer via een elektronisch formulier dat volgende gegevens bevat (te bepalen!). Op basis van de aanvraag geeft de adviserend geneesheer een akkoord waarvan de geldigheidsduur tot maximum 3 maanden is beperkt - advacyn wondzorg. Deze aanvraag kan 4 maal hernieuwd worden

Hiervoor moet art (advacyn wondzorg). 8, 7, 6 aangevuld worden of een nieuw punt 7 toegevoegd worden. 15 7 De verstrekkingen bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg kunnen enkel geattesteerd worden door een referentieverpleegkundige inzake wondzorg. Deze verstrekkingen dekken alle componenten van de basisverstrekking, zoals opgesomd in 4,1 en 2. Het advies wordt gevraagd om de behandeling van een wonde te oriënteren

Chronische Wondzorg

Afwijken van dit advies kan, mits verantwoording/motivatie in het wondzorgdossier of verpleegdossier - advacyn wondzorg. De referentieverpleegkundige maakt een verslag op. Indien het advies door de arts wordt gegeven, moet een verslag van dit overleg opgenomen worden in het verpleegdossier. Wondzorg Daknam. De leden pleiten ervoor dat de vaste verpleegkundige aanwezig zou zijn bij het bezoek van de referentieverpleegkundige

Voor eenvoudige wondzorg moet een advies gevraagd worden na 14 dagen vanaf het aanrekenen van de eerste verstrekking aan de referentieverpleegkundige of aan de arts. advacyn wondzorg. Voor complexe wondzorg moet het advies van de referentieverpleegkundige of de arts na maximum 6 weken vanaf het aanrekenen van de eerste verstrekking gevraagd worden

18 Richtlijnen betreffende de complexe wondzorg Dit dossier maakt integraal deel uit van het verpleegdossier en bevat de verpleegkundige anamnese, de klinische beoordeling van de verpleegkundige (verpleegkundige diagnoses), het verzorgingsplan (verpleegkundige interventies) en de evaluatie van de resultaten. Het eenduidig goedgekeurde voorgestelde verslag voor complexe wondzorg (werkgroep wondzorg) bevat alle onderstaande elementen.

Opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake wondzorg De referentieverpleegkundige inzake wondzorg die de in het raam van artikel 8, 1, 1, 3, 3 bis en 4, vergoedbare verstrekkingen mag verrichten, moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Houder zijn van de titel van gegradueerde verpleegkundige of verpleegkundige met brevet/diploma (of van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige of verpleegkundige)20 En een aanvullende opleiding van minstens 100 uur hebben genoten die bekroond werd met een getuigschrift uitgereikt door een Opleidingsinstituut dat erkend is door het Departement dat onderwijs tot zijn bevoegdheid heeft. (advacyn wondzorg)

Time Model Bij WondzorgOmdat dit overgangsprogramma een tijdelijk minimumpakket is worden hierop geen credits toegestaan voor elders verworven competenties en/of kwalificaties (advacyn wondzorg) (Wondzorg Waasmunster). 22 Voorwaarden voor het behouden van het specifieke registratienummer: De verpleegkundige met het definitieve specifieke registratienummer (zie punt 9) verbindt zich ertoe om jaarlijks een permanente vorming van 15 uur te volgen

Voor het einde van de initiële duurtijd van vier jaar van de zorgtrajecten diabetes, namelijk 31/08/2013, zal de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen verzekeringsinstellingen, op basis van de evaluatie van de zorgtrajecten opgevolgd door het begeleidingscomité daartoe ingesteld door het Verzekeringscomité, zich uitspreken over de minimale activiteitsgrens die aan de bovenvermelde specifieke activiteiten moet worden besteed. (advacyn wondzorg)

Besluit: voor eenvoudige wondzorg is geen voorschrift meer nodig Dossier Nomenclatuur Referentieverpleegkundigen De specifieke wondzorg wordt geschrapt Eenvoudig wondzorg: normale helingsproces is niet verstoord en waarbij de heling normaliter gebeurt binnen de 14 dagen (incl hechtingen) Complexe wondzorg: niet zo eenvoudig. Dit moet voldoende in het dossier terug te vinden zijn.

Eenvoudige stomazorg: hygiënische zorg van een geheelde stoma zonder dat wondzorg noodzakelijk is = wisselen van zakje bij colon of urostomie. Volgende vergadering verdere discussie over soorten stomata. advacyn wondzorg. Verbandmaterialen ( steriele kompressen) uit de terugbetaling halen heeft effect op de patiënt, is echter wel een basismateriaal in de thuiszorg. 24 Wondzorgdossier eenvoudige wondzorg datum:

Maden Wondzorg

/. Lokalisatie wonde(n): Facultatief: Medicatiebeleid (ook OTC) (link vitalink): Eventuele verantwoording weigering patiënt fotomateriaal bij intieme letsels: Rijksregisternummer: Leeftijd: jaar Geslacht: V M Bijlage: Dololplus2 score detail: Wonde aanwezig sinds: Lichamelijke reacties Score Vermoedelijke oorzaak wonde: Lichamelijke klachten Geen klachten 0 Start wondzorg: Einde wondzorg: Klachten alleen bij navraag 1 Spontane klachten die af en toe voorkomen 2 Overgegaan van eenvoudige naar complexe wonde Ja - Neen Spontane klachten die voortdurend aanhouden 3 Pijn vermijdende lichaamshouding in rust Geen pijn vermijdende lichaamshouding 0 Specifieke ziekten / voorgeschiedenis / negatief beïnvloedende factoren : Patiënt vermijdt af en toe bepaalde lichaamshoudingen 1 Permanente doeltreffende pijn vermijdende lichaamshouding 2 Voeding / hydratatie: Permanente niet doeltreffende pijn vermijdende lichaamshouding 3 Afscherming van pijnlijke plaatsen Geen afscherming 0 Wondkweek: Ja - Neen Botcontact: Ja - Neen Afscherming bij toenadering, zonder dat voortzetting van het onderzoek of 1 verzorging wordt belemmerd Gekende andere onderzoeken: Afscherming bij toenadering met belemmering van het onderzoek of verzorging Afscherming in rust, ook wanneer er geen toenadering plaats vindt 2 3 Behandelende arts: Gelaatsuitdrukking Normale gelaatsuitdrukking 0 Gegevens thuisverpleegkundige: Pijnlijke gelaatsuitdrukking bij toenadering 1 Pijnlijke gelaatsuitdrukking ook zonder toenadering 2 Contact met wondzorgverpleegkundige: Ja Neen Aangevraagd Naam: Voortdurend ongebruikelijke uitdrukkingsloze gelaatsuitdrukking (stil, verstard, 3 lege blik) Slaappatroon Normale slaappatroon 0 Tabak gebruik? / dag Gestopt > 5 jaar gestopt Problemen met inslapen 1 Vaak wakker worden (onrust) 2 Allergie? Slapeloosheid met als gevolg slaperigheid overdag 3 Psychomotorische Reacties Arteriële belasting? Enkel/arm index? Ja neen weet het niet niet gecontroleerd EAI: Verzorgen en aankleden Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden 0 Buerger test? Gebruikelijke mogelijkheden zijn beperkt (verzorgen en/of aankleden is moeilijk 1 Pijn: ofwel numerieke VAS score maar wel volledig mogelijk Gebruikelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt, verzorgen en/of aankleden is 2 moeilijk en maar gedeeltelijk mogelijk Ofwel facultatief score Dololplus2 bij niet-bewuste patiënten detail cfr. (advacyn wondzorg)0 (kwaliteit en veiligheid). Mocht u een opmerking of suggestie hebben voor verbetering van onze dienstverlening, dan stellen we het op prijs dat u dit met ons deelt. In Huisartsenpraktijk Winsum zijn drie huisartsen werkzaam in een maatschap: Martijn Medendorp, aanwezig ma, woe, do en vrijdag, Wytze Mansholt, aanwezig ma, di, wo en vrijdag, Sjoerd Dijkema, aanwezig ma, di, wo en donderdag Waarneming:Mw.

Heida aanwezig maandag, woensdag en donderdag, Mw. F - advacyn wondzorg. Beumer aanwezig maandag, dinsdag en vrijdag DRUKTE IN DE HUISARTSENPRAKTIJKHet is momenteel erg druk bij ons. De telefoon staat op veel momenten roodgloeiend en de spreekuren staan overvol. Soms moet u langer wachten aan de telefoon dan u was gewend, en kan het langer duren voordat u op het spreekuur terecht kunt

De vraag naar zorg is op dit moment erg groot (advacyn wondzorg). Wij doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hoe kunt u ons helpen?– kijk voor u belt eens op de website Vaak vind u daar adviezen waar u zelf al mee aan de slag kunt,– maandag is onze drukste dag, dus heeft het geen haast, dan kunt u beter op een andere dag bellen,– heeft u ons nodig maar niet acuut; dan kunt u ook onze online omgeving (het patiënten portaal) gebruiken voor het stellen van vragen of aanvragen van herhaalmedicatie,– mocht u klachten hebben die middels een foto beoordeeld kunnen worden, dit kan via onderstaand mailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.

Vilans Protocollen Wondzorg

Doet u mee? Meer informatie op de website van de huisartsenpraktijk: onder het menu Nieuws. Afspraken m. b (Wondzorg Lede). advacyn wondzorg.t. Covid; • We maken geen onderscheid meer tussen Corona en andere luchtweginfecties, • Geen testadvies meer voor medewerkers, • Medewerker met milde klachten mag werken met neus-mondmasker, • Zelftesten niet nodig, echter let op dat het ziekenhuis hier wel naar kan vragen, • Ernstige hoesters vragen we nog wel om buiten de wachtkamer plaats te nemen, dit mede ter bescherming van kwetsbare patiënten in de praktijk, • Hoestende patiënt met vermoeden luchtweg infectie wordt gevraagd een neusmondmasker te dragen • Bij contact <1,5 meter zorgverlener draagt neusmondmasker

Navigation

Home

Latest Posts

Wondzorg Scherpenheuvel-zichem

Published Dec 23, 23
7 min read

Altis Wondzorg

Published Dec 23, 23
3 min read

Wondzorg Geel Beslag

Published Dec 21, 23
3 min read